מקומון ״העמק״

28.10.2016

עיתון ״לאישה״

26.10.2016

מגזין ״הורים וילדים״

דצמבר 2015